Erik Pettersen

Distrikstleder, Sør-Vestlandet – Roth Norge AS

Nogle af mine kollegaer